காதலியே

விறல்வேல் வீரனுக்கோர் மடல் – பதில் கடிதம்

பேரன்புள்ள நண்பனுக்கு, வணக்கம். நான் நலம் நண்பா. நீயும் நலமாக இருப்பாய் என்று நம்புகிறேன். கடிதத்தைத் தொடங்கும் முன்பு எனது நல்வாழ்த்துகளை உனக்குத் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன். திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் நண்பா. 'செம் புலப் பெயல் நீர்...

விறல்வேல் வீரனுக்கோர் மடல்!

அன்பு நண்பன், உடன் பிறவா சகோதரன் விறல்வேல் வீரன் வெற்றிவேல் - அவர்களுக்கு சிகரம்பாரதி எழுதும் கடிதம். நலம், நலமறிய ஆவல். முதலில்  உனக்கு ( ஒருமை உரிமை உண்டென எண்ணுகிறேன் ) என் இதயம்...
காதலியே

பேரன்புள்ள காதலிகளுக்கு…

பேரன்புள்ள காதலிகளுக்கு, வெற்றிவேல், அந்தக் கடிதத்தை நீ அப்படித் தொடங்கியிருக்கக் கூடாது. அதை வன்மையாக ஆட்சேபனை செய்கிறேன் நான். நீ இப்போதிருக்கும் தருணத்தில் “உச்சி வானில் மேகங்களுக்கிடையில் நீந்திக்கொண்டிருக்கும் நிலா கீழே விழப்போகிறது... மேற்கு வானம் எரிந்துகொண்டிருக்கிறது. இதே போன்றதொரு மாலைப்...