காதலியே

காதலியே…!

உன்னை நினைத்து, உன்னிடம் யாசித்து உன்னுடனே என் காலம் கழிய வேண்டும்... கன்னிக் காதலியிதழ்ச் சுவையே, கூந்தல் மணத்தவளே, அகவை யுகம் கடந்தும், அழகு குறையாத கன்னியழகே... உன்னை நினைத்துப் பார்க்கையில் என் மனம் நிறைய வேண்டும்... உன்னைத் தீண்டிப் பார்க்கையில் என் உடல் சிலிர்க்க வேண்டும்... ஊரார் உன்னைத் தாயாய்...
0FansLike
283FollowersFollow
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Recent Posts

error: Content is protected !!