வானவல்லி முதல் பாகம்: 6 – செங்குவீரன்

புள் தேம்பப் புயல் மாறி வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா மலைத் தலைய கடல் காவிரி புனல் பறந்து பொன் கொழிக்கும். விளங்கிய கதிர்களையுடைய ஞாயிறு எத்திசை சென்றாலும், பெரும் புகழினையுடைய வெள்ளி மீனானது, தான் வசிக்கின்ற வட...
வானவல்லி

வானவல்லி முதல் பாகம்: 3 – கள்வர்களின் தலைவன்

சம்பாபதி வனத்தின் மையப்பகுதி அது. நிலவொளியும் புக இயலாத அளவிற்கு நெருக்கமாய், வானுயர அடர்ந்து வளர்ந்திருந்தன வேங்கை மரங்கள். எந்தவொரு சத்தமும் இல்லாமல் நிசப்தமாய்க் காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தது. இரவில் எப்போதும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கும்...

வானவல்லி முதல் பாகம்: 5 – விலகியது திரை வெளிப்பட்டது மாயச்சிலை

நடுயாமத்தில் சம்பாபதி வனத்தினுள் கொடிய கொலைப் பழிக்கும் அஞ்சாத கள்வர்களிடம் சிக்கிக்கொண்ட பத்திரை புரவித் தேரினுள் அமர்ந்தபடியே வெளியே வானவல்லிக்கும், கள்வர்களின் தலைவனுக்கும் நடந்த உரையாடலைக் கேட்டபடி பதற்றத்தோடு அமர்ந்திருந்தாள். பயத்தில் உறைந்து...

வானவல்லி முதல் பாகம்: 10 – தனிமையில் வெளிப்பட்ட காதல்

உதிக்கலாமா? அல்லது வேண்டாமா? என யோசனை செய்வது போலக் குணக்கடலின் தொடு வானத்திலே வெகு நேரம் கட்டுண்டு கிடந்தது பரிதி. பரிதியின் செந்நிறக் கதிர்களைப் பிரதிபலித்த அலைகள் பொன்னிறமாக மின்னிக் கொண்டிருந்தது. குணக்கடலின்...

வானவல்லி முதல் பாகம்: 9 – தனிமையில் வெளிப்பட்ட காதல்

விறல்வேல் சென்று, ஒரு முகூர்த்தப் பொழுதிற்கு மேலும் கடந்து கொண்டிருந்ததால், வானவல்லியின் நற்றாய், அவள் இன்னும் வீடு திரும்பாததை எண்ணி துயரப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள். விறல்வேல் அங்குச் சென்றுள்ளதால் அவர்களுக்கு எந்தவிதத் துயரமும் ஏற்படாது...
0FansLike
283FollowersFollow
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Recent Posts

error: Content is protected !!