சிறுகதைப் போட்டி – 40 : காதல் நதியினிலே!!! [பகுதி 4] – பௌசியா

<< காதல் நதியினிலே!!! - பகுதி 3 7 மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்துப் புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும், முட்டாச் சிறப்பின் பட்டினம் காவிரி நதி கடலில் புகும் இடமாதலால் புகார் எனவும்,...

சிறுகதைப் போட்டி – 40 : காதல் நதியினிலே!!! [பகுதி 3] – பௌசியா

<< காதல் நதியினிலே!!! - பகுதி 2 காதல் நதியினிலே!!! - பகுதி 4>> 5 'ஒலி கதிர்க் கழனி, கழாஅர் முன்துறை கலி கொள் சிற்றமொடு கரிகால் காண புனல் நயந்து ஆடும் அத்தி' 'சோழநாடு சோறுடைத்து'. ஆம் பசித்த பிள்ளைக்கு...

சிறுகதைப் போட்டி – 40 : காதல் நதியினிலே!!! [பகுதி 2] – பௌசியா

<< காதல் நதியினிலே!!! - பகுதி 1 காதல் நதியினிலே!!! - பகுதி 3>> 3 “மள்ளர் குழீஇய விழவி னானும் மகளிர் தழீஇய துணங்கை யானும் யாண்டும் காணேன் மாண்தக் கோனை” குடகின் குலமகள் கன்னிக்காவிரி தன் நாயகனை தழுவி...

சிறுகதைப் போட்டி – 40 : காதல் நதியினிலே!!! [பகுதி 1] – பௌசியா

1. “தலைநாள் மாமலர் தண்துறைத் தயங்கக் கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரிப் பேரியாற்று” குடகின் குலமகள் காவிரிப்பெண் ஓடோடி வருகிறாள். அவளின் வருகை கண்ணுக்கெட்டா கரைகொண்ட கடலையே அதிர செய்கிறது. காவிரி தன் பரப்பை விரித்து,...

சிறுகதைப் போட்டி – 39 : வதுமை நன்மணம் – மா.மணிகண்டன்

"ஏலேய் இன்னும் கூட்டம் குறையல, பொறவாட்டி வா இல்லனா ஓரமா போய் நில்லு, அவசரம்னா கோயிலுக்கு பின்னாடிபக்கமா வந்து தொல. இனமா புளியோதரை சோறு போட்டா வீட்டுல இருக்குற பெரிய அண்டாவ தூக்கிட்டு...