சிறுகதைப் போட்டி – 1 : பெண்ணின் நீதி – கோவி. சேகர்

‘சட்டம் தன் கடமையைச் செய்யும்’ என்று தான் எல்லோரும் நினைத்துக்கொண்டு இருந்தார்கள். ஆனால், தான் இருக்கும்வரை சட்டம் தன் கடமையைச் செய்யாது என நிரூபித்துக்கொண்டிருந்தார் சட்ட மேதை சிவா. எல்லோருக்கும் சட்டத்தில் ஓட்டைத் தெரிந்தால், இவருக்கு மட்டும் ஓட்டையே சட்டமாகத் தெரியும். ஒரு வழக்கிற்கு எவ்வளவு பணம் என்பது போய், ஒரு நாளைக்குப் பல இலட்சங்களைச் சம்பளமாக வாங்கத் தொடங்கிய பிறகும் இவரைச் சுற்றி எப்போதும் கூட்டம் மொய்த்துக்கொண்டிருக்கும். கூட்டம் என்பதைவிடக் குற்றவாளிகள் என்றும் சொல்லலாம்.

மேலும் படிக்க…

‘வென்வேல் சென்னி வாசகர் வட்டம்’ நடத்தும் சிறுகதைப் போட்டி – 2018

வணக்கம்…

சங்க இலக்கியங்களை அனைவரும் எளிமையாகவும், சுவாரசியமாகவும் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற ஓர் முயற்சியாக வென்வேல் சென்னி வாசகர் வட்டத்தின் சார்பாக சிறுகதைப் போட்டி ஒன்றை நடத்தலாம் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறோம். அனைவரும் போட்டியில் பங்கெடுக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

மேலும் படிக்க…