பிரபல ஊடகங்களும் அவற்றின் கருத்துக்கணிப்புகளும்…

தேர்தல் தேதி நெருங்கிவிட்டதால் ஒவ்வொரு செய்தி ஊடகங்களும் பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு என்று கூறி தங்களுக்கு ஆதரவான கட்சிக்கு கொடி  பிடித்து தம்மட்டம் அடித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. மக்களின் நாடித்துடிப்பு, மக்களின் மன நிலையைப் பிரதிபலிக்கும் பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு, நடுநிலையான கருத்துக்கணிப்பு என்றெல்லாம் கூறிக்கொள்கிறார்கள். அரசியல் கட்சிகளும், தங்களைச் சார்ந்த ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி தங்களுக்குப் பெரும் செல்வாக்கு இருப்பதாக ஒரு பொய் பிம்பத்தை உருவாக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. ஒன்று முதல் மூன்று லட்சம் மக்கள் தொகை உள்ள ஒரு சட்ட மன்ற தொகுதியில் மாவட்டத் தலைநகருக்கு வந்து செல்லும் நூறு பேரிடம் மட்டும் கருத்துக் கேட்டு ‘பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு’ என்று கூறினால் அது மக்களின் மன நிலையை எப்படி பிரதிபலிக்கும் என்று தெரியவில்லை.
மேலும் படிக்க…