வதாபி (பதாமி) – பயணக் கட்டுரை

கர்நாடகத்தின் வட மாவட்டங்களில் ஒன்றான பாகல் கோட்டையில் தான் பதாமி அமைந்திருக்கிறது. வதாபியின் இன்றைய பெயர் பதாமி. வதாபி எனும் அரக்கன் அகஸ்திய முனிவரால் கொல்லப்பட்டதால் இந்த இடத்திற்கு வதாபி என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருந்தாலும் வரலாற்றின் படி வதாபி’யை சாளுக்கிய மன்னன் முதலாம் புலிகேசிதான் கட்டமைத்து தனது தலைநகராக்கிக் கொள்கிறான். சாளுக்கியர்களின் வரலாறு இந்த வதாபியிலிருந்துதான் தொடங்குகிறது. வாதாபி கி.பி 540 இலிருந்து 757வரை சாளுக்கியர்களின் தலைநகராக இருந்திருக்கிறது. சாளுக்கிய அரசவம்சத்தைத் தோற்றுவித்த முதலாம் புலிகேசியின் மகன்களான கீர்த்திவர்மா – 1 மற்றும் மங்கலேஷா இருவரும் தான் வதாபியில் கற்கோயில்களையும், குகைகளையும் அமைத்தவர்கள்.

மேலும் படிக்க…