பாண்டியர்களுடன் பயணம் – 2

இப்பொழுது சோழர்கள் மீது எப்படிப்பட்ட கவர்ச்சி இருக்கிறதோ, அதைப் போன்ற கவர்ச்சி அக்காலத்தில் பாண்டியர்கள் மீது இருந்தது. ஒவ்வொருவரும் பாண்டியர்களைத் தம் வம்சத்தின் வழி வந்தவர்கள் என்று கூறிக்கொண்டார்கள். வட இந்தியர்கள், கிரேக்கர்கள் போதாதென்று மீனாட்சியும் பாண்டிய குலத்தில் பிறந்திருக்கிறாள் என்பதை பற்றி நினைக்கும்போது தான் பாண்டியர்களின் புகழ் எந்த அளவுக்குப் பரவியிருந்தது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும். உலகை ஆளும் சொக்கனே பாண்டிய இளவரசியைக் கண்டு அவள் பின்னாலேயே ஓடி வந்தான் என்று பலர் கதை கூறுவதால் மீனாட்சியின் புகழும், பாண்டிய நாட்டின் புகழும் எந்த அளவுக்குப் பரவியிருந்தது என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்…

மேலும் படிக்க…

பாண்டியர்களுடன் பயணம் – 1

தமிழகத்தில் சோழர்களின் வரலாறு பேசப்பட்ட அளவுக்குப் பாண்டியரின் வரலாறோ அல்லது சேரரின் வரலாறோ பேசப்படவில்லை என்ற ஆதங்கம் எல்லாருக்குமே உண்டு. அதற்குத் தகவல் கிடைக்காமையும் ஒரு காரணம். சோழர்களுக்கு இருக்கும் கவர்ச்சி ஏனோ பாண்டியர்களுக்கும், சேரர்களும் இருப்பதில்லை. சோழர்கள் பற்றிய புதினம் என்று கேள்விப்பட்டால் உள்ளே சரக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்று பார்க்காமல் பலர் வாங்கி விடுகிறார்கள். அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது சோழ மோகம். சோழர்களின் வீரமும், நிர்வாகமும் பேசப்பட்ட அளவுக்குப் பாண்டியர்களின் தமிழ் உணர்ச்சியோ அல்லது அவர்களின் கடலோடும் திறமோ பேசப்படவில்லை. பாண்டியனின் நிலைதான் சேர மன்னருக்கும். சேர மன்னர்களின் வில் திறனோ அல்லது அவர்கள் வனமாடும் திறனோ பேசப்படுவதே இல்லை. காவேரி பாய்ந்து வளப்படுத்திய சோழம் பேசுபொருளைப் போன்று பஃறுளி, குமரி, பொருநை நதி, வைகை நதி பாய்ந்து வளப்படுத்திய பாண்டிய நாடு தமிழர்களின் பாராமுகமாகவே இருக்கிறது. நீதி தவறாத மனுநீதி சோழனைப் போன்று ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியனும், இளம் வயதில் எதிரிகளை வீழ்த்திய கரிகாலனைப் போன்று தலையாலங்கானத்து செருவென்ற நெடுஞ்செழியனும், ராஜராஜன் பேசப்பட்டதைப் போன்று சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியனும் அனைவராலும் பேசப்பட வேண்டும்.

மேலும் படிக்க…