வானவல்லி முதல் பாகம்: 23 – களவுத் தொழிலும் நாட்டுப்பற்றும்

கோபம் மறந்து இருவரும் நட்புடன் பேசிக்கொண்டிருந்த போது வில்லவனின் நண்பன் ஒருவன், “ஆபத்து! ஆபத்து!” என்ற படியே அவர்களின் அறையினுள் நுழைந்தான்.

வானவல்லி முதல் அத்தியாத்திலிருந்து வாசிப்பதற்கு….

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here