வானவல்லி முதல் பாகம்: 7 – புரவிப் பிணம்

விறல்வேல்
வானவல்லி

ழு செங்கழுநீர் பூக்களின் இதழ்களை ஒன்றன் மீது மற்றொன்றை வரிசையாக வைத்து தேர்ந்த வீரனின் அம்பு துளைக்கும் கண நேரப் பொழுதை கணிகம் என்றும் ஏழு 1யோசனை உயரமுள்ள ஒரு மலையை நீண்ட பட்டுத் துணியைக் கொண்டு தேய்த்தால் அது முழுவதும் தேய ஆகும் காலம் 4கல்பம் என்றும் ஆசீவக மதப் பெரியோர்கள் கூறுவார்கள். விறல்வேலுக்கு அந்தச் சமயத்தில் ஒவ்வொரு கண நேர கணிகப் பொழுதும் ஒரு கல்பமாகவே நீண்டு அவனை வதைத்துக் கொண்டிருந்தது. ஆசீவக மதத்தாரின் கொள்கைப் படி உலகம் அழியும் எண்பத்து நான்கு மகா லட்ச கல்ப காலம் இன்றோடு முடிந்தாலும் மகிழும் தருவாயில் தான் அவன் அனைத்தையும் துறக்கும் மன நிலையோடு நடந்துகொண்டிருந்தான்.

Vaanavalli
வானவல்லி

ஒரு வில் வீரன், ஒரு யானை, ஐந்து காலாட்படை வீரர்கள், மூன்று குதிரை வீரர்கள் சேர்ந்த குழுவிற்குப் பட்டி என்று பெயர். மூன்று பட்டி சேர்ந்தது ஒரு சேனாமுகம். மூன்று சேனாமுகம் சேர்ந்தது ஒரு குல்மா. மூன்று குல்மா சேர்ந்தது ஒரு கனம். மூன்று கனம் சேர்ந்தது ஒரு வாகினி. மூன்று வாகினி சேர்ந்தது ஒரு பிரிதனா. மூன்று பிரிதனா சேர்ந்தது ஒரு சம்மு. மூன்று சம்மு சேர்ந்தது ஒரு அனிகினி என்று பெயர். பத்து அனிகினி கூடியது அக்செளனி. ஒரு அக்செளனி படைப் பிரிவில் 21,870 வில் வீரர்கள், அதே எண்ணிக்கையிலான யானை, 1,09,380 காலாட்படை வீரர்கள், 65,610 குதிரை வீரர்கள் அடங்கியிருப்பர். கிட்டத்தட்ட இரண்டு அனிகினி படையின் எண்ணிக்கைக்கும் அதிகமான எண்ணிக்கையிலான வீரர்களைக் கொண்ட படைப்பிரிவிற்குத் தலைவன் தான் செங்குவீரன் எனும் விறல்வேல். அரசப் படையின் உபதலைவன் அவன் தான். இவனே, ஒற்றர் பிரிவின் தலைவனுமாகையால், சுற்றியுள்ள எந்தத் தேசத்திலும் இவனுக்குத் தெரியாமல் எந்த அரச காரியங்களும் நடைபெறாது. அந்த அளவிற்குத் தனது ஒற்றர்களை அனைத்து தேசங்களிலும் ஊடுருவ வைத்திருந்தான். அண்டை நாட்டு அரசர்களின் மனப் போக்கினையும் புகாரில் இருந்தபடியே கணித்துக் கொண்டிருந்த செங்குவீரனால் அவன் விரும்பும் கன்னியின் மனக் குறிப்பை அறிய இயலாதவனாய் வேதனையில் சிக்கித் தடுமாறினான். அரண்மனையில் இளவரசர்களோடு வீற்றிருக்க வேண்டிய அவன், ஒரு வஞ்சிக் கொடியின் பிரிவால் அனைத்தையும் துறந்து வேதனையில் அலைந்து கொண்டிருந்தது அனைவருக்கும் பேராச்சர்யத்தை அளித்தது.

குணக் கடலின் புகார்க் கடற்கரையில் தன் தோள் மீதமர்ந்த புறாவை பற்றிக்கொண்டு வெளிச்சமிகுந்த இடத்தை நோக்கி விரைவாக நடந்து சென்றான். சற்றுத் தொலைவில் கடற்கரையில் பரதவர் தெருவில் எரிந்து கொண்டிருந்த நெய் விளக்கை எடுத்து புறாவை நோக்கினான். புறாவானது நன்கு வளர்ந்து வல்லூறு அளவிற்குச் செழிப்பாகப் பெரியதாகக் காணப்பட்டது. அந்தப் புறா அவனது கைகளில் அமர்ந்திருந்த விதத்திலிருந்தே, அது அவனுடன் நன்கு பழக்கப்பட்டது என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம். தமிழகத்தில் காணப்படும் புறாக்களை விட இரு மடங்கு செழித்து வளர்ந்திருந்த அந்தப் புறாவானது எரித்திரியக் கடல் பிரதேசத்தைச் சார்ந்த தீவுப் பகுதிகளில் மட்டுமே காணக் கிடைக்கும் புறா வகையைச் சார்ந்தது. அந்தத் தீவு வழியாகப் பயணம் மேற்கொள்ளும் யவனர்கள், அதனைப் பிடித்து, ஒற்றறிதலுக்குச் செய்திகளை ரகசியமாகப் பரிமாறும் பொருட்டு நன்கு பழக்கப் படுத்தியிருந்தனர். தமிழகத்தில் புகார் நகருக்கு வாணிபம் மேற்கொள்ள வரும் யவனர்களிடமிருந்து இந்தப் புறாக்களைப் பெற்று மிக முக்கியத் தகவல்களை நம்பகத்தன்மையுடன் பரிமாறுவதற்குச் செங்குவீரன் பழக்கப் படுத்தியிருந்தான்.

பரத்தையர் தெருவில் எரிந்துகொண்டிருந்த விளக்கிற்கருகில் சென்ற செங்குவீரன், புறாவின் தலையை மெல்ல தடவியபடியே, அதன் உடலை மெல்லச் சோதனை செய்ய ஆரம்பித்தான். கால்களில் எதுவும் காணாததால் அதன் உடலை சோதிக்கத் தொடங்கினான். அவன் உடலைத் தொட்ட உடனேயே அது தன் இரண்டு இறக்கைகளையும் விரித்துக் காட்டியது. நன்கு, இறுகி காப்புக் காய்ந்திருந்த அவனது விரல்களால் பட்டு போன்ற மென்மையான இறகுகளைக் கொண்ட அதன் இறக்கையை மெதுவாகத் தொட்டு அழுத்தியபடியே ஒவ்வொரு பகுதியாக ஆராய்ந்தான். அவனது விரல்கள் புறாவின் இடது பக்க இறக்கையின் மேற்புரத்தைத் தடவியவுடன் “கொர்..”. “கொர்..” என்று மெல்ல சத்தம் எழுப்பியது. அவ்விடத்தை நன்கு அழுத்தி பரிசோதனை செய்த போது புறாவின் இறக்கையில் எளிதில் கண்டறிந்து இயலாத படி, சுருட்டி மறைத்து வைத்திருந்த ஒரு பட்டுத் துணியைக் கண்டறிந்தான்.

பட்டுத் துணியைப் பிரித்து விளக்கு ஒளி மிகுந்த இடத்தில் விரித்துத் தூக்கிப் பிடித்து வாசிக்கலானான்.

விறல் வேலா,

பத்திரையும், அவர்களைச் சார்ந்தவர்களும் இந்த இரவில் முதல் சாமம் முடியும் தருவாயில் சம்பாபதி வனத்தைக் கடந்து புகார் வருகிறார்கள், நான் தடுத்தும் பயனில்லை. இதை நீ வாசிக்கும் தருவாயில் அவர்கள் வனத்தினுள் நுழைந்திருக்கலாம். செய்ய வேண்டியவற்றை உடனே செய்…

——— ஈழவாவிரையர்

ஈழவாவிரையர் வழிப் போக்கர்களுக்கு உதவும் பொருட்டு, அன்ன சாவடி நடத்திக் கொண்டிருந்தாலும் செங்குவீரனுக்கு வேண்டிய ஒற்றுத் தகவல்களை அவர்தான் தொகுத்துக் கொண்டிருந்தார். பல தேசங்களில் வேளாதனின் பெயரில் ஈழவாவிரையரின் மேற்பார்வையில் நடைபெறும் அன்ன சத்திரங்களில் இவரது ஒற்றர்கள் பணிபுரிந்து கொண்டு வேண்டிய தகவல்களை ஈழவாவிரையர் வழியாகச் செங்குவீரனுக்கு அனுப்பிக் கொண்டிருந்தனர். பிறகு அவை செங்குவீரனின் கட்டளைக்கேற்ப வேண்டிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப் பயன்பட்டன. செங்குவீரனின் எண்ணத்திற்கேற்ப எங்கெங்கு யாரை அனுப்ப வேண்டும் என அவன் எண்ணத்திற்கு ஏற்ற கருவியாக ஈழவாவிரையர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். செங்குவீரனுக்கும் ஈழவாவிரையர் மேல் பெரும் மதிப்பும். மரியாதையும் உண்டு. இவனது உற்ற ஆலோசகரும் அவர்தான். இவனெடுக்கும் முடிவுகள் அனைத்திலும் அவரது ஆலோசனைகள் கலந்திருக்கும்.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here